Đặc sản Xoài Cát Chu

shqxoaicatchuC Đặc sản Xoài Cát Chu

Xuất xứ: Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mùa vụ: 1351702800
Giá bán: 33,000 VND
Đơn vị: kg
Khuyến mại: mua 5 kg tặng 1kg
Tình trạng: hết hàng

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>